Náplně do tiskáren nám dodává TonerPartner

Grafické formáty


Základní pojmy

 • Pravidla, jakým způsobem lze obrázky uložit do souboru, případně jaké další informace lze s obrázkem uložit (např. informace o datu a času pořízení, expozice, atd.). Dále pravidla, jak lze obrázek interpretovat, zobrazovat, komprimovat, atd.
 • Základní rozdělení je podle způsobu vzniku grafických informací, tedy na bitmapové a vektorové.
 • Bitmapové formáty

 • Obecně lze rozdělit na univerzální a nativní bitmapové formáty.
 • Univerzální formáty lze obvykle bez problémů otevřít v libovolném programu či prohlížeči obrázků. Jsou to např. formáty JPG, GIF, TIF, BMP, PNG a další.
 • Nativní formáty jsou vázány na konkrétní program. Obvykle je problém je otevřít a editovat v jiném programu. Typickým příkladem je formát PSD, což je nativní formát programu PhotoShop.
 • JPG

  Vektorové formáty

 • Nejznámější vektorové formáty jsou např. CDR (programu CorelDraw), DXF (Autocad), atd.
 • Dalším vektorovým formátem je např. SVG, což je značkovací jazyk, který popisuje vektorovou grafiku pomocí XML. Tento formát by se měl stát standardem pro vektorovou grafiku na Internetu.
 • Pomocí vektorových formátů TTF jsou uloženy i počítačové fonty písem (např. times.TTF, arialn.TTF nebo verdana.TTF ).
 • V oblasti digitálních fotografií se setkáváme s formátem RAW, který podporuje mnoho fotoaparátů různých značek, jednotliví výrobci svým RAW formátům dávají i různé názvy a přípony, např. RAF (Fuji), NEF (Nikon), ORF (Olympus), CRW či CR2 (Canon).
 • Formáty pro ukládání trojrozměrných objektů ve 3D grafice jsou například STL, 3DS , OFF a další.
 • JPG

  Grafické editory

 • Programy pro práci s grafikou.
 • Opět je lze rozdělit podle přístupu k obrazovým datům, na dvě základní skupiny tj.: rastrové a vektorové.
 • Rastrové grafické editory jsou např. Adobe Photoshop, PaintBrush, Corel PhotoPain, ImageComposer, GIMP, atd.
 • Vektorové grafické editory lze dále dělit na:
 • GIMP

  GIMP