Náplně do tiskáren nám dodává TonerPartner

Vektorová grafika


Základní pojmy

 • Vektorový obrázek se neskládá z jednotlivých bodů, ale z velkého množství objektů, které jsou určeny matematickým popisem (rovnicemi, vzorci nebo funkcemi).
 • Základním pojmem vektorové grafiky je křivka. Každý obrázek je složen z několika křivek (vektorů), resp. objektů, které tyto křivky vytvářejí.
 • Další objekty vektorové grafiky mohou být texty i rastrové obrázky.
 • Ukázka vektorové grafiky

  Výhody

 • Obrázky lze libovolně zmenšovat i zvětšovat, aniž by docházelo ke ztrátě kvality.
 • Obrázek je méně náročný na zdroje, jelikož velikost obrázků je menší než u rastrové grafiky.
 • S každým jednotlivým objektem vektorové grafiky lze pracovat odděleně.
 • Nevýhody

 • Pořízení a editace vektorového obrázku je obtížnější.
 • Pro prohlížení obrázků je potřeba speciální vektorový grafický program.
 • U složitých grafických objektů může být vektorová grafika náročnější na operační paměť a procesor.